GDPR Regler

Databeskyttelseserklæring for wohnmobile-harrislee.de

 1. Præambel

For os begynder et tillidsfuldt samarbejde med de små ting. Det gælder også beskyttelsen af dine data lige fra starten. Med denne databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om typen, omfanget og formålet med behandlingen af dine personlige data, der udføres, når du besøger vores websted.

Følgende oplysninger er baseret på kravene i Den Europæiske Unions databeskyttelsesforordning (i det følgende: GDPR).

 1. Generelt
  1. Ansvarlig

Ansvarlig i henhold til GDPR er:

Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH

Adm. direktør: Poul Lyhne

Im Gewerbepark 8

24955 Harrislee

 

Tlf. +49 461 978744 0

E-mail: info(at)wohnmobile-harrislee.de

 

 1. Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, bedes du kontakte os direkte.

 1. Datatyper

Vi behandler regelmæssigt følgende typer data på vores websted:

 • Lagerdata (data, der er nødvendige for etablering, indhold, ændring eller opsigelse af et kontraktforhold; fx navn og adresse)
 • Kontaktoplysninger (data, der kan bruges til at kontakte dig eller din virksomhed; fx e-mailadresse eller telefonnummer)
 • Indholdsdata (indhold af overførte meddelelser; fx tekster, du indtaster, billeder, videoer)
 • Brugerdata (tekniske oplysninger fx om adgangstidspunkter og besøgte websteder)
 • Kommunikationsdata (data, der giver os oplysninger om kommunikationsstien, fx den browser, du bruger, oplysninger om enheden samt IP-adresser)

Der opstår desuden følgende typer data i forbindelse med forretningsrelateret behandling:

   • Kontraktdata (kontraktens tekst og genstand, varighed osv.)
   • Betalingsdata (fx bankoplysninger og bookinghistorik)
  • Berørte grupper af mennesker og generelle formål med behandlingen

Der indsamles personlige data fra brugerne af dette websted. De data, der indsamles om dig, behandles for at gøre dette websted tilgængeligt og for at besvare kontakthenvendelser. Derudover indsamler vi nogle data til måling af rækkevidden og for at gøre vores tilbud endnu mere attraktivt for vores kunder. Hvilke data der er specifikt registreres, på hvilket retsgrundlag dette gøres, og hvordan vi behandler dem, fremgår af de specifikke forklaringer i denne databeskyttelseserklæring.

  1. Fortrydelsesret

Du er i henhold til artikel 7, stk. 3 GDPR til enhver tid, uden begrundelse og med virkning for fremtiden berettiget til at fortryde det samtykke, du har givet. Fortrydelsen er ikke bundet til en bestemt form og bliver effektiv, uanset hvilket medium der bruges til adgang, og overholdes af os. For at gøre dit og vores arbejde lettere beder vi dig om at sende tilbagekaldelsen til følgende e-mailadresse: info(at)wohnmobile-harrislee.de.

  1. Cookies

Vi bruger såkaldte "cookies" på vores hjemmeside. Vi påpeger dette ved indlæsningen af hjemmesiden i et tilsvarende overlay. Dette er små tekstfiler, der gemmes lokalt på din enhed og som principielt også kan gemme data ud over dit besøg på det respektive websted. "Cookies" bruges generelt til at genkende en bruger på et websted og dermed spare ham for igen at skulle indtaste oplysninger eller indstillinger. De kan dog også opbevares som såkaldte "session cookies", som kun gemmes under​dit besøg på et websted og fx bruges til den rigtige funktion af din reservation hos vores partnere. En sådan "session cookie" fjernes automatisk, når du lukker din browser. Hvilke cookies der bruges, hvilke data, der gemmes, og til hvilket formål de bruges, er forklaret i det følgende.

Hvis du generelt ønsker at udgå brugen af cookies, tilbyder de almindelige browsere også denne mulighed. Vi vil dog gerne påpege, at dette kan påvirke funktionaliteten på dette og andre websteder.

Derudover har du også muligheden for at forhindre brug af cookies fra nogle større udbydere til online markedsføring og sporing. Denne mulighed tilbydes af det europæiske websted http://www.youronlinechoices.com og det amerikanske websted http://www.aboutads.info/choices/.

  1. Generel indsigelse (mod reklamer)

Ifølge artikel 21, stk. 1 GDPR er du til enhver tid berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data baseret på artikel 6, stk. 1, nummer 1 e) eller f) af grunde, der opstår som følge af din særlige situation.

Du har også ifølge artikel 21, stk. 2 GDPR til enhver tid berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data med henblik på direkte reklame.

Indsigelsen er ikke bundet til en bestemt form og bliver effektiv, uanset hvilket medium der bruges til adgang, og overholdes af os. For at gøre dit og vores arbejde lettere beder vi dig om at sende tilbagekaldelsen til følgende e-mailadresse: info(at)wohnmobile-harrislee.de.

  1. Generelle krav til sletning og blokering

Vi sletter eller blokerer dine personlige data ifølge artikel 17 og 18 GDPR. Dataene vil blive slettet af os, specielt så snart det formål, som vi oprindeligt indsamlede dataene til, ikke længere eksisterer, medmindre vi er forpligtet til længere opbevaring i henhold til artikel 6, stk. 1, nummer 1 c) på grund af arkiverings- og dokumentationsforpligtelser. I tilfælde af lovpligtige opbevaringskrav blokerer vi for dataene, så vi kun behandler dem til det lovligt foreskrevne formål.

  1. Datasikkerhed

For at garantere dine datas sikkerhed bruger vi den gængse metode Secure-Socket-Layer (SSL) -metode til at overføre både webstedets indhold og de data, du har indtastet. De data, der transmitteres mellem dig og vores internettjenesteudbyder, er krypteret med 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, bruger vi i stedet 128-bit v3-teknologi.

 1. Dine rettigheder

Formålet med vores bestræbelser på at beskytte dine data er altid at sikre, at du har fuld kontrol over de oplysninger, du afgiver. Derfor har du ud over de rettigheder, der allerede er beskrevet ovenfor, også andre rettigheder i forhold til de personlige data, der er gemt hos os, som vi gerne vil beskrive individuelt nedenfor.

  1. Ret til bekræftelse af behandlingen

Ifølge Art 15 GDPR er du berettiget til at modtage en bekræftelse fra os om behandlingen af dine personlige data.

  1. Ret til oplysning

Hvis vi behandler dine personlige data, har du if. art. 15 GDPR også retten til at vide, hvilke data der foreligger os. Vi vil stille dig oplysningerne til rådighed i henhold til bestemmelserne i art. 15 GDPR.

  1. Ret til komplettering og korrektion

Ifølge Artikel 16 GDPR er du berettiget til at anmode om, at vi straks korrigerer de forkerte personlige oplysninger om dig. Derudover har du ret til at komplettere de ufuldstændige data, der er gemt hos os.

  1. Ret til sletning

Du er i henhold til betingelserne i art. 17 GDPR berettiget til at anmode om, at vi straks sletter dine personlige data.

  1. Ret til begrænsning af behandlingen

I henhold til betingelserne i art. 18 GDPR er du berettiget til at anmode om, at vi straks begrænser behandlingen af dine personlige data.

  1. Ret til dataportabilitet

Du er if. art. 20 GDPR berettiget til at få stillet dine personlige data til rådighed fra os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at de stilles til rådighed for en tredjepart uden hindring. Begrænsninger af denne ret kan være resultatet af art. 20 GDPR.

  1. Klageadgang

If. artikel 77 GDPR er du berettiget til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Du kan kontakte den ansvarlige myndighed på følgende adresse: ULD - Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (Uafhængigt statsligt center for databeskyttelse Schleswig-Holstein); Holstenstrasse 98, 24103 Kiel, Tyskland; Tlf.: +49 (0)431-9881200: Fax.: +49 (0)431-9881223; E-mail: mail@datenschutzzentrum.de.

 1. Behandling med teknisk funktionalitet som formål
  1. Hosting af webstedet

For at kunne gøre dette websted tilgængeligt for dig samarbejder vi med en hosting-udbyder. Denne leverer infrastrukturen til den problemfri drift af dette websted og sikrer gennem regelmæssig vedligeholdelse, at dine og vores data ikke går tabt. For at sikre beskyttelsen af dine data og overholdelse af databeskyttelsesstandarder har vi også forpligtet vores hosting-udbyder som en del af en ordrebehandlingsaftale i overensstemmelse med art. 28 GDPR til at opretholde vores høje databeskyttelsesstandarder. Denne behandler på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 f) GDPR vedrørende vedligeholdelse og drift samt sikkerheden på dette websted på vores vegne lager-, kontakt-, indholds-, kontrakt-, brugs- og kommunikationsdata for brugerne af dette websted.

Derudover genereres brugsdata ved hvert besøg på vores websted. Disse inkluderer især navnet på det websted, der tilgås, downloadede filer, dato og klokkeslæt for adgang, mængden af overførte data, meddelelser om den vellykkede indlæsning af webstedet, anvendt browsertype og operativsystem, den forinden besøgte side, IP-adressen og den anvendte udbyder. Disse behandler vi eller vores hosting-udbyder på vores vegne og på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 f) GDPR til beskyttelse mod misbrug og af sikkerhedsmæssige årsager. Personoplysningerne, med undtagelse af dem, hvis yderligere opbevaring er nødvendig for at bevare bevismateriale, gemmes i en periode på 7 dage og slettes derefter automatisk.

  1. Kontakt

Hvis du gerne vil komme i kontakt med os, bedes du bruge vores kontaktformular. Vi behandler de der indsamlede data med det formål at behandle din kontaktanmodning i henhold til artikel 6, stk. 1, punkt 1 b) GDPR. Hvis vi derudover forbliver i forretningskontakt, kan dine personlige data også behandles i et tilsvarende system som en del af customer relationship management. Hvis dataene ikke længere er påkrævet efter besvarelse af din anmodning, vil vi slette dem, forudsat at der ikke foreligger nogen lovbestemte arkiveringsforpligtelser.

 1. Brug af tjenester: Mobile.de – teknisk funktionalitet og information

For at tilbyde dig den størst mulige række produkter og nem adgang til vores køretøjer samarbejder vi med firmaet mobile.de GmbH (Albert-Einstein-Ring 2-6, D-14532, i det følgende: mobile.de).

Hvis du vælger underpunktet "Køretøjer til salg", har vi integreret vores partners køretøjstilbud direkte på vores hjemmeside. Dette skaber en direkte forbindelse til mobile.des online-tilbud, og bestemte personlige data indsamles direkte af vores partner. Hvilke det drejer sig om, fremgår af nedenstående liste.

Desuden kan du se vores partners regler om databeskyttelse her: https://www.mobile.de/service/privacyPolicy?lang=de.

  1. Google Analytics

Mobile.de anvender Googles tjeneste "Google Analytics" på grundlag af den legitime interesse iht. Art. 6, stk. 1, punktum 1 f) GDPR. Dette gør det muligt at finde ud af, hvad der er særligt relevant for brugeren af webstedet, få et overblik over antallet af besøgende og gøre tilbuddet endnu mere attraktivt. Denne drives af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; i det følgende: Google). Heller ikke denne service fungerer uden brug af cookies. Der behandles brugerens regionale oprindelse, hans operativsystem og enhedstype. Desuden gemmer cookien information om, hvordan du fandt mobile.de, de såkaldte henvisende websteder samt destinationssider, klikstier, afbrydelsesrater og opholdets længde på individuelle undersider.

Oplysninger, der genereres af cookien, overføres til en Google-server i USA og behandles der. Hjemmesiden er konfigureret således, at dine personlige data afkortes, før de overføres til et område uden for EU's reguleringsområde eller til andre stater der har indgået aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og dermed anonymiseres (IP-maskering). IP-adressen, der overføres fra din browser som en del af Google Analytics, samkøres ikke med andre Google-data.

Google har desuden ratificeret den såkaldte Privacy Shield-aftale og forpligtet sig til at overholde den europæiske lovgivning om databeskyttelse. Bevis for status er tilgængelig på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Du kan forhindre indsamling af data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. I dette tilfælde lagres en browser-cookie for at forhindre Google i at indsamle data på dette og andre websteder.

Flere oplysninger om Googles brugsbetingelser og databeskyttelse findes på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies/.

  1. Google AdWords Conversion Tracking og DoubleClick

Mobile.de bruger desuden Google Conversion Tracking på webstedet baseret på den legitime interesse i at optimere webstedet og måle succesen med en reklamekampagne i henhold til art. 6, stk. 1 punkt 1 f) GDPR. Google AdWords-tjenesten placerer i denne forbindelse en cookie på din enhed, hvis du har nået deres websted ved at klikke på en Google-annonce. Cookien er gyldig i 30 dage og indeholder en individuel identifikator. Så længe cookien er gyldig, kan den også genkendes af efterfølgende sider og bruges af Google til sporing. Ved hjælp af konverteringssporing kan Google udarbejde statistikker for sine AdWords-kunder med oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på en annonce, og som er blevet send videre til en side med konverteringssporings-tag. AdWords-kunder er imidlertid ikke i stand til at identificere den enkelte bruger individuelt.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse som en del af Googles konverteringssporing findes på http://services.google.com/sitestats/de.html.

  1. Optimizely

Mobile.de bruger webanalysetjenesten Optimizely fra Optimizely GmbH, Christophstrasse 15-17, 50670 Köln, Tyskland, i det følgende: Optimizely) på grundlag af den legitime interesse i en brugervenlig og behovsorienteret præsentation af webstedet iht. Art. 6, stk. 1 punkt 1 f) GDPR. Oplysninger, der genereres af cookien om din brug af websiden overføres normalt til en Optimizely-server i USA og gemmes der. Først anonymiseres din IP-adresse, før Optimizely gemmer den, så de overførte data ikke kan knyttes til en bestemt person. Optimizely bruger disse oplysninger på vores vegne til at evaluere din brug af vores websted, til at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og til at yde andre tjenester, der er relateret til brug af webstedet. Dette inkluderer især såkaldte A/B-test, som kan bruges til at identificere, hvilke versioner af vores websted tiltaler brugerne mere. Du kan generelt forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktioner på dette websted til deres fulde omfang. Du kan derudover forhindre indsamling af de data, der genereres af cookien, og som er relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) samt Optimizelys behandling af disse data ved at følge instruktionerne nedenfor: https://www.optimizely.com/de/opt_out.

Du kan finde flere oplysninger om Optimizelys databeskyttelse på https://www.optimizely.com/privacy.

  1. SOASTA mPulse

Til forbedring og måling i realtid bruger mobile.de tjenesten SOASTA mPulse fra Akamai Technologies GmbH (Parkring 20-22, 85748 Garching, Tyskland, i det følgende Akamai) på grundlag af den legitime interesse i en brugervenlig og behovsorienteret præsentation af webstedet iht. Art. 6, stk. 1 punkt 1 f) GDPR. Oplysninger, der genereres af cookien om din brug af websiden overføres normalt til en Akamai-server i USA og gemmes der. Først anonymiseres din IP-adressen, før Akamai gemmer den, så de overførte data ikke kan knyttes til en bestemt person.

Akamais amerikanske moderselskab har desuden ratificeret den såkaldte Privacy Shield-aftale og forpligtet sig til at overholde den europæiske lovgivning om databeskyttelse. Bevis for status er tilgængelig på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

Flere oplysninger omkring databeskyttelse hos Akamai fås på https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

  1. INFOnline

Mobile.de bruger måleproceduren ("SZMnG") af INFOnline GmbH til at bestemme statistiske værdier om brugen af vores tilbud. Målet med måling af brugen er statistisk – og baseret på en ensartet standardprocedure – at bestemme antallet af besøg på vores websted, antallet af besøgende på webstedet og deres surfeadfærd og således opnå værdier, der kan sammenlignes på tværs af markedet.

 

For alle digitale tilbud, der er medlemmer af Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) eller deltager i studierne fra Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de), behandles brugsstatistikkerne regelmæssigt af AGOF og Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma – www.agma-mmc.de) for at opnå rækkevidderne og offentliggøres med performanceværdien "Unique User" såvel som af IVW med performanceværdierne "Page Impression" og "Visits”. Disse rækkevidder og statistikker kan ses på de respektive websteder.

Flere oplysninger om processen og de specifikke indsamlede data fås på: https://www.mobile.de/service/scm.

  1. Criteo

Mobile.de bruger Criteo, en cookie-baseret retargeting-teknologi fra Criteo GmbH (Unterer Anger 3, 80331 München, Tyskland, i det følgende: Criteo) til at indsamle oplysninger om surfeadfærd hos besøgende på webstedet til markedsføringsformål i en pseudonymiseret form. Criteo kan således analysere surfeadfærd og derefter vise målrettede produktanbefalinger som et passende reklamebanner, når andre websteder besøges. Under ingen omstændigheder bruger vi de pseudonymiserede data til at identificere besøgende på webstedet personligt.

 

Du kan finde flere oplysninger om Criteos databeskyttelse på http://www.criteo.com/de/privacy/.

  1. BingAds

Mobile.de bruger cookies til analyse, personaliseret indhold og reklame. Personaliserede annoncer på Microsoft-websteder og -apps kan således være baseret på brugernes tidligere aktiviteter, søgninger og webstedbesøg.

 

Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne procedure på følgende sted: http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

  1. The ADEX

Mobile.de bruger derudover tjenesten "DMP-Tag" fra The ADEX GmbH, Berlin til anonymt at indsamle oplysninger med hensyn til din brugsadfærd og for at gøre disse anonyme data tilgængelige for tredjepartsudbydere til at vise brugsbaseret reklame.

  1. Adform

Mobile.de bruger online marketingværktøjet Adform fra Adform A/S. Baseret på den legitime interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f GDPR anvender Adform cookies for at placere relevante reklamer for brugerne, for at forbedre rapporterne om kampagneeffekten eller for at undgå, at en bruger ser de samme reklamer flere gange. Adform bruger en cookie-id til at registrere, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan således forhindre, at de bliver vist flere gange. Derudover kan Adform bruge cookie-id'er til at registrere konverteringer med relation til annonceanmodninger. Dette er fx tilfældet, når en bruger ser en Adform-annonce og senere bruger den samme browser til at få adgang til annoncørens websted og købe noget der. Adform-cookies indeholder ingen personlige oplysninger såsom e-mailadresser, navne eller adresser.

 

På grund af de anvendte marketingværktøjer opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Adform-serveren. Mobile.de har ingen indflydelse på omfanget og yderligere brug af de data, der indsamles af Adform ved hjælp af dette værktøj, og informerer dig derfor i henhold til vores vidensniveau: Ved at integrere Adform-cookien modtager Adform oplysningen om, at du har adgang til den tilsvarende del af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra mobile.de.

 

Derudover gør de anvendte Adform-cookies det muligt at forstå, om du udfører visse handlinger på webstedet, efter at du har åbnet en af display-/videoannoncerne på en anden platform via Adform eller klikket på den (konverteringssporing). Adform bruger cookien til at forstå det indhold, du interagerede med på vores websted, så vi kan sende dig målrettet annoncering senere.

 

Du kan forhindre deltagelse i denne sporingsproces på forskellige måder: a) ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed, især undertrykkelse af tredjepartscookies betyder, at du ikke modtager reklamer fra tredjepartsudbydere, b) ved at deaktivere Adform-cookies via din browser på https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/, c) ved hjælp af passende cookies-indstillinger.

 

Flere oplysninger om Adform findes på https://site.adform.com/ og databeskyttelse hos Adform Germany GmbH generelt: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

  1. Adobe Audience Manager

Mobile.de har en knap på webstedet fra Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (i det følgende: Adobe) på grundlag af vores legitime interesse i den teknisk korrekte præsentation såvel som vores kunders lettere adgang til vores websted iht. art. 6 stk. 1 punktum 1 f) GDPR. Integrationen af det direkte link til Adobe Flash Player bør give vores besøgende lettere adgang til Flash Player-programmet og sikre korrekt gengivelse af vores websted. Hver gang der åbnes webstedet, downloades knapgrafikken fra Adobes servere. Samtidig overføres din IP-adresse og det besøgte websted til Adobe-servere.

Flere oplysninger om Adobes brugsbetingelser og databeskyttelse findes på www.adobe.com/de/privacy.html.

  1. Medier Math

Mobile.de bruger på sin egen side Conversion og Retargeting Pixel fra MediaMath Inc. (MediaMath UK Ltd, att.: Melinda Clemans, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, i det følgende: Medier Math).

På den ene side skal det ved hjælp af disse pixels være muligt at følge effektiviteten af reklamer i Media-Math-annoncenetværket. På den anden side kan vi bruge pixlen til at vise interessebaseret reklame, der vedrører brugerens interesse i vores tilbud, der reklameres for på universiteter.

Til dette formål behandler tjenesteudbyderen data, som den indsamler via cookies.

 

Du kan få flere oplysninger om databeskyttelse hos Media-Math på http://www.mediamath.com/de/datenschutzrichtlinie/.

 

Hvis du ikke ønsker, at MediaMath skal behandle de personlige data, der er beskrevet på dette websted, kan du også fravælge dette, fx via privatlivsindstillingerne i din webbrowser eller her: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/

 

  1. Rubicon

Mobile.de bruger tjenesten Rubicon fra Rubicon-projektet (12181 Bluff Creek Drive Playa Vista, CA 90094/USA, i det følgende: Rubicon). Softwaren eller cookien er specialiseret i automatisk behandling af køb og salg af online reklame og understøtter mobile.de i denne sammenhæng ved at markedsføre køretøjer. I forbindelse med visningen af reklame på webstedet mobile.de bruger Rubicon Project cookies og pixels til at vælge og levere interessebaserede reklamer og til måling og statistisk vurdering af effektiviteten af​de leverede annoncer.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og evaluering af data fra Rubicon Project til de nævnte formål på https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/?lang=de og deaktivere interessebaseret annoncering ved at klikke på det tilsvarende afkrydsningsfelt under ”Your preferences” for at deaktivere og gemme indstillingen ("save my preferences").

  1. TradeDesk

På sin hjemmeside bruger mobile.de en service fra The Trade Desk Inc. (42 N Chestnut St, Ventura, Californien, CA – 9300, USA, i det følgende: The Trade Desk). Oplysninger om surfadfærden af besøgende af websitet indsamles i anonym form til markedsføringsformål, og cookies sættes til dette formål. I denne forbindelse indsamles eller gemmes ingen personlige data her. Flere oplysninger om databeskyttelse hos The Trade Desk findes på www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

  1. Weborama

Mobile.de anvender tjenesten Weborama fra Weborama SA (rue Clavel Paris, 75019, Frankrig, i det følgende: Weborama). Tjenesten registrerer ved hjælp af en cookie forskellige data omkring browsingadfærd på mobile.des websted. Du kan finde flere oplysninger om Weboramas databeskyttelse på: https://weborama.com/fr/respect-de-la-vie-privee-2/.

 1. Brug af tjenester: brugtbils-modul – teknisk funktionalitet og information

For at tilbyde dig den størst mulige række produkter og nem adgang til vores køretøjer samarbejder vi for det danske marked med virksomheden eBay GmbH (Albert-Einstein-Ring 2-6, D-14532 Kleinmachnow, Tyskland, i det følgende: eBay).

Hvis du først vælger det danske sprog eller når vores side via underdomænet campleasing og vælger underpunktet "Aktuelle leasing tilbud", har vi integreret vores partners køretøjstilbud direkte på vores hjemmeside. Dette skaber en direkte forbindelse til online-tilbud fra ebay.com, og bestemte personlige data indsamles direkte af vores partner. Hvilke det drejer sig om, fremgår af nedenstående liste.

Desuden kan du se vores partners regler om databeskyttelse her: https://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260.

  1. Facebook-Connect

På vores websted bruger vi tjenesten "Connect" fra Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (i det følgende: Facebook). Vi bruger elementet, som er installeret som plugin, baseret på vores legitime interesse i at øge opmærksomheden og rækkevidden af vores websted og vores virksomhed iht. art. 6, stk. 1, punkt 1, f) GDPR. Når du åbner et websted med det plugin, vi bruger, overføres din IP-adresse og den web-adresse, du har besøgt, til Facebook. Hvis du er logget ind på Facebooks sociale netværk med din brugerkonto på samme tid, kan Facebook forbinde dit besøg på vores websted med din brugerkonto.

Facebook har ratificeret den såkaldte Privacy Shield-aftale og forpligtet sig til at overholde den europæiske lovgivning om databeskyttelse. Bevis for status er tilgængelig på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Du kan finde flere oplysninger om Facebooks databeskyttelse på  https://de-de.facebook.com/policy.php .

  1. Facebook Custom Audience

Vi bruger den såkaldte Facebook-pixel på vores hjemmeside. Herved integreres en enkelt, usynlig pixel fra Facebook på vores websted, som vi fx kan bruge til at registrere, hvilke produkter der placeres i indkøbskurven. Vi bruger det integrerede element baseret på vores legitime interesse i at øge opmærksomheden og rækkevidden af vores websted og vores virksomhed iht. art. 6, stk. 1, punkt 1, f) GDPR. Når du åbner et websted med det plugin, vi bruger, overføres din IP-adresse samt den web-adresse, du har besøgt, og, hvis relevant, oplysninger om dit køb eller din ordre til Facebook. Hvis du er logget ind på Facebooks sociale netværk med din brugerkonto på samme tid, kan Facebook forbinde dit besøg på vores websted med din brugerkonto.

Du kan finde flere oplysninger om Facebooks databeskyttelse på  https://de-de.facebook.com/policy.php .

 1. Status og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er gældende fra maj 2018 og er den for tiden gyldige version. På grund af den videre udvikling af vores websted og tilbud såvel som juridiske krav kan det til enhver tid være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den aktuelle erklæring om databeskyttelse kan til enhver tid findes på https://typo3.wohnmobile-harrislee.de/datenschutz.